מוצגים

גנזך קידוש השם אוצר מוצגים נדירים מתקופת השואה.
ניתן להגיע אל מוזאון הגנזך ולהתרשם מהמוצגים במציאות