ארכיון התצלומים

אחת ממטרותיו העיקריות של "גנזך קידוש השם" היא לחבר ולקשר בין דור העבר לדורות ההווה והעתיד, ותצלומים הם בין הכלים האפקטיביים ביותר העומדים לרשותו, שכן הם מעבירים את העולם שחרב בשואה בצורה חיה, עוצמתית ואותנטית. בארכיון "גנזך קידוש השם" קיימים כ-300,000 תצלומים המתעדים נושאים שונים:

– העבר היהודי – קהילות ישראל בכל התפוצות, עולם התורה והחסידות, רבנים, מנהגים, מסורות, מנהגים ואורחות חיים.

– השואה – אנטישמיות, גטאות, גירוש למחנות וגילויים שונים של מסירות נפש, גדלות האדם וקידוש השם.

– התקומה – המסע ממחנות העקורים למרכזי היהדות בארץ ובעולם, תרומתם של הניצולים לבניית היישוב ולהקמתו מחדש של עולם התורה והחסידות.

– ארץ ישראל – העלייה לארץ ישראל במרוצת הדורות, ההעפלה, מדינת ישראל, שיקום העולם היהודי והרוחני.

– יהדות התפוצות כיום – קהילות ברחבי העולם, מנהיגות יהודית ואנטישמיות מודרנית.

בארכיון "גנזך קידוש השם" קיימים כ- 300,000 תצלומים המתעדים נושאים שונים


אוצרות הגנזך

תערוכות מקוונות

תערוכות מקוונות בנושאים הקשורים להווי חיים יהודי מסורתי, בהתאם לצורכי החינוך והחברה

לכל התערוכות