שידור חוזר מכינוס מקוון לציון תשעה באב

"דרך אמונה בחרתי" –  כוח האמונה בתקופת השואה