יום עיון – "גנזך קידוש השם" בשיתוף מכון "משואה"

"חסידות פולין – חוויה היסטוריה וזכרון", הרב ישראל גולדווסר, מרצה בכיר, "גנזך קידוש השם".

"יקר בעיני ה' המוותה לחסידיו" – היבטים נבחרים בחיי הציבור האורתודוכסי בימי השואה,
פרופ' חוי דרייפוס, היסטוריונית מאוניברסיטת תל אביב וראש המרכז לחקר השואה בפולין
ב"יד ושם".