השרה גמליאל בביקור ב"גנזך קידוש השם" בבני ברק

"אפעל לסייע בהרחבתו של המוזיאון ולהעברתו למשכן חדש ונגיש לכל"

בביקור מיוחד שנערך ב"גנזך קידוש השם" בו השתתפו סגן שר הבריאות הרב ליצמן וראש עיריית בני ברק הרב חנוך זייברט, נחשפו האורחים והתוודעו מקרוב להיקף הפעילות המרשים ולעשייה רבת אנפין של "גנזך קידוש השם" ולערכו היהודי, התרבותי וההיסטורי, והתחייבו לתמוך ולסייע באמצעות משרדי הממשלה, לקידום הקמתו של המבנה החדש. אל האורחים נלוו ראשי הלשכות והצוות הבכיר של המשרדים.

כן השתתפו בביקור הרה"ג רבי משה חיים לאו חבר נשיאות "גנזך קידוש השם", הרב מתתיהו גרוזינגר יו"ר ועד הנאמנים והרב יעקב ביבלה חבר ועד הנאמנים המסייעים רבות להשגת המטרות הנעלות של "גנזך קידוש השם". הרב אבירן הלוי חבר בית הדין הרבני בתל אביב, שכיבד את האירוע בנוכחותו, העלה על נס את חשיבותו של המכון ואף הציג מספר רעיונות לביצוע.

קידם את פני האורחים הרב מתתיהו גרוזינגר – יו"ר ועד הנאמנים שהזכיר בדבריו את השואה האיומה שפקדה גם את יהדות צפון אפריקה שמשפחתה של השרה גמליאל חוותה.

הגב' ר' יוד הציגה בפני השרה תערוכות מרשימות המבטאות את עולם הרוח העשיר שפיכה בגטאות ובמחנות בתנאי מסירות נפש, וכן את ההתמודדות היומיומית שהייתה ליהודים מאמינים בתקופת השואה בנוגע לקיום המצוות, שמירת ההלכה, עזרה לזולת, עובדות שהעמידו בפניהם דילמות הלכתיות קשות וכבדות משקל.

האורחים הרמים צפו במצגת המראה את פעילות "גנזך קידוש השם" בקרב ניצולי שואה, את המפגשים הבין-דוריים בין ניצולי שואה לתלמידות במוסדות חינוך. עובדה זו מקשרת בין דור השואה לדור התקומה תוך תחושה של חוליה מקשרת בשרשרת הדורות. על פעילות זו עמד בדבריו חבר הנשיאות, הרב משה חיים לאו והסביר את חשיבות הקשר של הדור הצעיר המעצים את השתלשלות הדורות המהווה המשכיות של עם ישראל.

ברטט רב נשמעו דבריה של ניצולת השואה הגב' נדיה הורביץ שמרומי גילה עמו"ש טרחה ובאה למפגש. בדבריה אמרה בין היתר: כי בקשתה מבורא עולם היא שהסבל והתלאות שפקדו אותה ואת כל עם ישראל בשואה, יהווה בסיס לתקומת העם היהודי שיפרח וישגשג ולא ידע יותר מצרות ומצער. לפני הגב' הורביץ הציגה בקצרה בתה הגב' חנה רוטנברג, מרצה בכירה ב"גנזך קידוש השם", את הסיפור המצמרר של הוריה ואת עברם בשואה כפי שמתואר בספרה המונומנטלי "איך לא ידעתי".

במקביל עלתה כמאליה מצוקת הדיור של "גנזך קידוש השם", הממוקם מזה שנים רבות במקום קטן וצפוף, ללא תנאי גישה מינימאליים, מה שבוודאי אינו מוסיף כבוד למיזם הייחודי שאין בדומה לו.

ראש עיריית בני ברק הרב זייברט אמר, כי בגלל חשיבות הנושא לדורנו ולדורות הבאים הועידה העירייה מגרש רחב ידיים עליו יבנה בעז"ה הפרויקט שיהווה פנינה היסטורית-תרבותית-חינוכית בכתרה של העיר. המגרש גובל במפגש הערים בני ברק-רמת גן-תל אביב במרכז העסקים החדש B.B.C.  של בני ברק. הוא פנה לאורחים בקריאה נרגשת לזרז את איגום התקציבים כדי שנוכל להקים בקרוב את בית "גנזך קידוש השם". האורחים שהתרשמו עמוקות מהסיור המרגש ומהנתונים שהוצגו בפניהם, הסכימו פה אחד כי לא ניתן להותיר את המצב על כנו ולו יום אחד, וכי יש צורך דחוף לגייס תקציבים ולמצוא פתרונות של קבע, מרווח ומכובד. הם התחייבו לפעול למען האצת התהליכים וסיכמו כי אף יבחנו להביא החלטת ממשלה שתסדיר את העניין.

סגן שר הבריאות הרב יעקב ליצמן הביע את התפעלותו מהיקפי הפעילות של "גנזך קידוש השם" ואמר כי כבן לניצולי שואה הוא מודע לחשיבות של מוסד זה, אך טען כי התנאים במבנה הישן בן חמישים שנה, אינם מתאימים עוד כיום ושהמצב הנוכחי מהווה כביכול זילות לשואה. הוא התחייב לפעול להסדרת העניין תוך כדי שהוא קורא לשרה גמליאל  גם כן לסייע.

השרה לשוויון חברתי הגב' גילה גמליאל הביעה את התפעלותה העמוקה מהעשייה הברוכה של "גנזך קידוש השם". כשרה הממונה על ניצולי השואה היא אמרה שהעשייה המבורכת שמוביל המוזיאון משתלבת בפעילות המשרד לשיוויון חברתי למען ניצולי שואה והנצחתם. כן העלתה על נס את המפגשים הבין-דוריים להם היא נחשפה בביקור. השרה ביקשה להרבות במפגשים מעין אלו ואף הבטיחה את סיוע משרדה במטרה.

הרב דוד סקולסקי – המנהל הכללי, העניק לשרה גמליאל חוברת שהופיעה לאחרונה בהפקת "גנזך קידוש השם" על יהדות לוב בשואה.

ב"גנזך קידוש השם" סיכמו את הביקור בשביעות רצון וציינו בסיפוק את נחישותם של האורחים הבכירים כפי שבאה לידי ביטוי בדבריהם החמים והנלהבים.