גבורת הרוח – סרטים

"והייתה השירה לעד" – סיפורה של משפחת מושקוביץ מהולנד

"בצר ובמצוק" – יהודים מספרים על גטו לודז