יוסף זלמן קליינמן ז"ל

היום  הלך לעולמו ניצול השואה יוסף זלמן קליינמן. 

בן 14 היה יוסף זלמן קליינמן כאשר הגיע  לאושוויץ. בתחנת הרכבת הופרד מהוריו ומאחותו ולא זכה לראותם עוד.

יחד עם כשלושת אלפים נערים גילאי 14 – 16, האחים יוסף וזלמן ושלמה קליינמן נכלאו במחנה.

במהלך חגי תשרי תש"ה הושמדו כמעט כל הנערים. בין המעטים ששרדו היו שני האחים קליינמן.

בחול המועד סוכות הם וכמה נערים נוספים הצליחו להסתנן לעבודות כפייה בקופרינג – לנדסברג, מחנות חוץ שעל יד מחנה הרכוז דכאו.

שבעה חודשי רעב, מחלות, עבודה מפרכת וסכנות, עברו עליהם בטרם הגיעו חיילים אמריקאים ושחררו אותם, עם שאר אסירי המחנות.

בחסדי ה' ניצל יוסף זלמן קליינמן מהתופת הנאצית וזכה לעלות ארצה ולהקים משפחה לתפארת.

ביום רביעי כ"ג בסיון תשכ"א (7 ביוני 1961) לפני שישים שנה העיד יוסף קליינמן במשפט אייכמן על קורותיו , והיה העד  הצעיר  במשפט אייכמן.

יוסף זלמן קליינמן התראיין לגנזך קידוש השם.