תערוכה וירטואלית

במסתרים

סיפורם של ילדי מסתור בתקופת השואה

התערוכה מבוססת על מארג עדויות של ילדי מסתור במזרח אירופה ובמערב אירופה. היא משקפת את מצבם הנפשי והרגשי של הילדים, שעברו מאורעות קשים בתקופת השואה ושרדו אותם בגבורה, מתוך היאחזות בזהות היהודית שלהם ובאמונה שקיבלו בבית הוריהם.