בגנזך קידוש השם התקבל אוסף ייחודי וחשוב ובו מסמכי הרב ירחמיאל אליהו בוצ'קו.

הרב בוצ'קו היה יליד ליטא, חניך ישיבת נובהרדוק ותנועת המוסר. מקים ישיבת "עץ חיים" במונטרה- שווייץ, וראש הישיבה. בימי מלחמת העולם השנייה פעל רבות יחד עם גיסו הרב שטרנבוך ו"ועד ההצלה" בשווייץ למען יהודי הכיבוש והפליטים הרבים שהגיעו לשווייץ.

בתקופת מלחמת העולם השנייה מצאו בישיבה מקלט מאות פליטים. נפטר בכ"ח בטבת ה'תשט"ז בדרכו לארצות הברית, ארונו הועלה לירושלים לבית העלמין סנהדריה.

אוסף המסמכים כולל מסמכים אישיים ומשפחתיים, מסמכים הקשורים לישיבת "עץ חיים" ולתלמידיה, מחברות ובהן סיכום שיעוריו, רשימות ותמונות.

את האוסף הפקידה בידינו המשפחה, בעקבות פעילותו המבורכת של הרב אברהם אבא ויינגורט. האוסף אורגן בידי רעייתו, גב' יונה ויינגורט. גנזך קידוש השם מודה על הזכות לשמור באוצרו את האוסף יקר הערך. האוסף יירשם וייסרק ולאחר מכן יונגש לציבור המעוניינים והחוקרים.

מה שאמרתי בחג השבועות תרפ"ח… יבוא יום שילכו מדחי אל דחי, מגלות לגלות, וישמעו קולות וברקים המחרידים. יראו לפידים וילכו על מדורות אש, וענן כבד יכסה את ראשם. ואז אולי יבא ביאוש נורא, ויתרשלו ויאמרו לזאת לא פללנו. כמו למשל גזירת ר"ע [רבי עקיבא] גזירת בבא בן בוטה.
לכן הראה להם מקודם האש והלפידים וענן כבד ועל זה אמרו: אעפ"כ [אף על פי כן] מוכנים אנחנו לא רק לשמוע את התורה מתוך הרחבה, אלה גם נעשה בשעה שנהי' מחויבים לעשות
להקריב את עצמינו על מזבח ד' […]