מוזיאון עתידי

גנזך קידוש השם רואה את המוזיאון העתידי ככלי להרחיב ולהעמיק את המידע ואת המודעות לנושא השואה, תוך הדגשתה של התגובה היהודית וגילויי העמידה הרוחנית תחת רדיפות הנאצים.
גילויים אלו כללו מאבק על ערכים יהודים וזהות יהודית, מאבק על המסורת הדתית ועל האמונה, עמידה נחושה על שמירת צלם האדם ועל ערכי מוסר יהודים- אוניברסליים ומאבק מודע במטרותיהם של הנאצים במלחמה נגד היהודי ונגד היהדות. מימד ייחודי זה, שניתן לכנותו "הסיפור היהודי של השואה", מכיל גם את היוזמות השונות שנעשו על ידי המוני היהודים,
ובמיוחד את תגובתם של מנהיגים דתיים יהודים שומרי תורה למציאות שהקיפה אותם.

אגפי המוזיאון


המוזיאון העתידי יכלול את האגפים הבאים:
01

ספריית הגנזך

ספרייה מרכזית בת אלפי כרכים, אולמות קריאה, חדרי מחשב

02

אגף מאגרים ארכיוניים

חומר תיעודי מאוספי "גנזך קידוש השם", ממוין ומסווג לפי מפתח מדעי מאגר צילומים ורפרודוקציות של יצירות אמנות על הווי החיים היהודי בכל פזורי הגלויות בעבר ובהווה, מאגר עדויות מוקלטות ועדויות מוסרטות

03

אגף חינוך והוראה

כולל חדרי לימוד וסדנאות ללימודי השואה, מאגר חומרי למידה ותיקי נושאים למורה, ועזרי הוראה שונים

04

תערוכות קבועות

תערוכה קבועה שתציג את יפי תפארתו של העולם היהודי ששקע, על כל ההיבטים הרבגוניים של ססגוניות המסורת הן של ארצות המזרח והן של ארצות המערב, בנוסף לתיאור גבורת הנפש היהודית וגילויי קידוש השם בהיסטוריה היהודית בכללה, ובשנות השואה בפרט, תוך התייחסות לפעולות ההצלה בשואה ותקומת עם ישראל לאחר השואה

05

תערוכות מתחלפות

תערוכות מתחלפות בנושאים הקשורים להווי חיים יהודי מסורתי, בהתאם לצורכי החינוך והחברה