הנצחה

תרומה

לזכרון עולם

הרבני רודף צדקה וחסד הרה"ח מוה"ר דב ז"ל

האישה החשובה מרת מירל ע"ה ובניהם: אהרן אשר יעקב יצחק ובנותיהם: רבקה בריינדל רחל כולם נהרגו על קידוש השם ונקבע היא"צ כ"ה אדר ב׳

געגכעגכעגכ ג עגכ עגכ עגכעג כע גכע גכג

לזכרון עולם

הרבני רודף צדקה וחסד הרה"ח מוה"ר דב ז"ל

האישה החשובה מרת מירל ע"ה ובניהם: אהרן אשר יעקב יצחק ובנותיהם:

הונצח ע"י בנם הרה"ח ר' יח

לזכרון עולם

הרבני רודף צדקה וחסד הרה"ח מוה"ר דב ז"ל

האישה החשובה מרת מירל ע"ה ובניהם: אהרן אשר יעקב יצחק ובנותיהם: רבקה בריינדל רחלכעגכעגכע כולם נהרגו על קידוש השם גכעגכעגכעגכעגכע ונקבע היא"צ כ"ה אדר ב׳עגכעגכעג

הונצח ע"י בנם בהנגכדגד הרה"ח ר' יחיאל בן ציון פישהוף הי"ו

לזכרון עולם

הרבני רודף צדקה וחסד הרה"ח מוה"ר דב ז"ל

האישה החשובה מרת מירל ע"ה ובניהם: אהרן אשר יעקב יצחק ובנותיהם: רבקה בריינדל רחל כולם נהרגו על קידוש השם ונקבע היא"צ כ"ה אדר ב׳

הונצח ע"י בנם הרה"ח ר' יחיאל בן ציון פישהוף הי"ו

לזכרון עולם

הרבני רודף צדקה וחסד הרה"ח מוה"ר דב ז"ל

האישה החשובה

מרת מירל ע"ה

וביניהם:אהרן דעדגעד גכעגכ

ובנוץיהםך דג דגעגיראטחי

הונצח ע"י afadsdasdasdasdsadas

לזכרון עולם

הרבני רודף צדקה וחסד הרה"ח מוה"ר דב ז"ל

;io;io;io;io;io;

הונצח ע"י בנם הרה"ח ר' יחיאל בן ציון פישהוף הי"ו

יזכור

הנציחו את שמות יקיריכם שניספו בשואה, את זכר קהילתכם שחרבה, את זכר
מרכזי התורה והחסידות שנכחדו בשואה במרכז היהודי החדש

תרומה והנצחה