דבר הנשיא

דבר הנשיא

הרב דוד סקולסקי נשיא "גנזך קידוש השם"

"גנזך קידוש השם" נטל על עצמו את המשימה לחשוף, לחקור ולתעד את מכלול הגילויים של גבורת הנפש היהודית ושמירה על צלם אנוש בעולם היהודי, ובפרט בתקופת השואה, הן בארצות המזרח והן בארצות המערב. "גנזך קידוש השם" מבקש להיות לפה לקדושים ולניצולים, אלו שעד נשימתם האחרונה נשאו על שפתותיהם את הקריאה האלמותית "שמע ישראל", להנציח את סיפוריהם ולהנחיל אותם לדורות הבאים.

זוהי התשתית הרעיונית של "גנזך קידוש השם" כפי שהניח אותה המייסד, ר' משה פראגר ז"ל.

"גנזך קידוש השם" פועל בתחום ההיסטורי והחינוכי כאחד. בתקופת חילופי הדורות טמונה סכנת השכחה והכחשת השואה; נוכחותם של הניצולים והעדים, שחוו על בשרם את המאורעות ונדרו לספר אותם, העניקה לזיכרון תוקף ומשמעות. אך דור זה הולך ונעלם ומשאיר אחריו חלל עצום. בני הדור הצעיר מרגישים פחות ופחות קשורים ומחוברים לאירועי העבר, שבעיניהם הוא בבחינת "תם ונשלם". הם אינם מבינים מדוע ההיסטוריה רלוונטית עבורם.

ומה יהיה על הזיכרון? מה יעלה בגורלם של הסיפורים והגילויים המתעדים שמירה על צלם אנוש, קידוש השם וקידוש החיים? "גנזך קידוש השם" שם לו למטרה למלא את הציווי השם "זכור" ולפעול ברוח צוואתם של הנספים: "כל זאת באתנו ולא שכחנוך". פעילותו ההיסטורית-חינוכית של "גנזך קידוש השם" נועדה למלא את החלל הזה, להנציח את הזיכרון ולהאיר באור חדש את ההיסטוריה של העם היהודי.

"גנזך קידוש השם" שם דגש מיוחד על הוראת השואה והחדרת המודעות אליה בציבור ובמיוחד בקרב בני הנוער. אנו מאמינים שעלינו ללמד את נושא השואה מנקודת מבט יהודית-אמונית, להעלות על נס את דמותם של רבנים ואנשי רוח שהיוו דוגמא ומופת לעמידה איתנה בכוחן של היהדות והתורה, כגון תנועת המרי החסידית המכונה ה"מתיסוביצים", או דמויות כגון האדמו"ר מצאנז זצ"ל והרב ויסמנדל זצ"ל שלא הפסיקו להנהיג ולפעול למען הכלל גם מתוך עמק הבכא. אנו מבקשים להנציח את המשפחה היהודית ששמרה על שרשרת הדורות ואת דמותם של יהודים מן השורה שנאחזו באמונה ובהלכה כבעוגן הצלה גם כאשר חרב חדה הונפה על צווארם.

באמצעות התבוננות בעבר וחקירת הצד האמוני – יהודי של השואה אנו מנסים להבין מהיכן שאבו אבותינו את הכוחות והחוסן הנפשי לשרוד את הזוועות ולשמור על צלם אנוש. אנו מבקשים להחיות את הזיכרון ולהפוך אותו לרלוונטי ומלא משמעות. נוער המתחנך ברוח זו יהיה גאה להיות חלק מהעם היהודי, ויזכה בחיבור אמיתי למאורעות הגורליים שעיצבו את דמותו של עמנו.

החומר הרב שנאגר ונשמר בקפידה בארכיון "גנזך קידוש השם" משמש כבסיס ותשתית נרחבת להוראה, חינוך, כתיבה ומחקר. מעבר לנושא השואה, "גנזך קידוש השם" מכיל אוצרות רבים הקשורים למורשת העם היהודי על כל תפוצותיו, קהילותיו, מוסדותיו, מנהיגיו ועמידתו האיתנה נוכח האנטישמיות על גלגוליה השונים. שליחותנו היא לחבר בין מאורעות השואה למורשת היהודית ההיסטורית שהיא כוח קיומו של עם ישראל.

בפני "גנזך קידוש השם" עומדות משימות חינוכיות ותרבותיות רבות, והן כלולות בתכנית "מרכז פראגר" שיוקם בקרוב.

הרב דוד סקולסקי