בעלי תפקידים

נשיא:

הרב דוד סקולסקי

חברי הוועד:

יעקב הורן – חבר ועד העמותה

דוד רוזן – חבר ועד העמותה

לאה גוטרמן – חברת ועד העמותה

ועדת ביקורת:

אברהם אלתר

משה קמינר

מנהל:

צבי סקולסקי

יו"ר הנהלה:

רחל יוד

מחלקת חינוך:

הרב ישראל גולדווסר

מחלקת ארכיון:

תהילה דרור