"תקע בשופר גדול לחירותנו"

יד הצורר איימה לכרות את מעגל הזמן היהודי, מעגל מקודש מדורות, המעצב את יומו של הפרט, את לוח חיי המשפחה ואת מועדיו של הציבור. חודש תשרי – החודש הפותח את השנה היהודית – רצוף בחגים ומהווה זמן של שמחה והתעלות רוחנית שממנה שואבים כוחות לשנה כולה. הנאצים בקשו ליצור בזמנים אלה אווירה מנוגדת ובדרך זו לנעוץ חרב בלב היהדות, כך הפכו החגים בגטאות ובמחנות לאספקלריא של סבל וחורבן ובמקביל לסמל של עמידה יהודית. יהודים ניהלו מאבק לרשום לוח מאולתר, להשתמש בירח כשומר אחרון של ממד הזמן ולחוש משהו מצורתו וממשמעותו המקורית של החג, ואף בזמנים הקשים ביותר. בגטאות, במחנות, במהלך מנוסתם מזרחה ואפילו בסיביר הרחוקה הסתכנו כדי להתאסף לתפילות במסתרים, לשמוע קול שופר, להימנע ממנת הלחם הזעומה ביום כיפור ולהקים סוכה בחשאי.

לפניכם מקבץ עדויות מתוך מאגר העדויות של גנזך קידוש השם המספרות על יהודים שלא נכנעו למציאות האכזרית וניסו לשמור, ולו במידת מה, על אופי החג ועל הלכותיו.

שמירת מצוות במחנה עבודה

שמירת מצוות במחנה עבודה

יצחק קליין
מחזור לימים הנוראים

מחזור לימים הנוראים

ברכה שטרנברג
"אלול" בטלז

"אלול" בטלז

נתן צבי ברון
קול שופר באושוויץ

קול שופר באושוויץ

מנחם מנדל בריקמן
"ימים נוראים" בבירקנאו

"ימים נוראים" בבירקנאו

אבא הלפרין
ראש השנה במחנה בירקנאו

ראש השנה במחנה בירקנאו

מלכה כהנא
ראש השנה באושוויץ

ראש השנה באושוויץ

פנחס וינדרבוים
ראש השנה תחת הכיבוש הנאצי

ראש השנה תחת הכיבוש הנאצי

יואל שיף
ראש השנה הראשון לאחר המלחמה

ראש השנה הראשון לאחר המלחמה

דבורה ברגר
תקיעת שופר בקור הסיבירי

תקיעת שופר בקור הסיבירי

מאיר הלברשטאם
תפילת ראש השנה במחנה

תפילת ראש השנה במחנה

בלה פורייס
תקופת החגים במסתור בצרפת

תקופת החגים במסתור בצרפת

שולמית קטן
החגים בסיביר

החגים בסיביר

הרב יצחק רוזמרין
תקופת החגים בברגן בלזן עם לייבלה בן הרבי מגור

תקופת החגים בברגן בלזן עם לייבלה בן הרבי מגור

מרים מילר
שמירה על חגים יהודיים

שמירה על חגים יהודיים

בן ציון וייס
מנין ביום כיפור במחנה העבודה

מנין ביום כיפור במחנה העבודה

יהושע דנציגר
לצום ביום כיפור

לצום ביום כיפור

פוריה סוקל
יום כיפור באושוויץ

יום כיפור באושוויץ

גיטה סיקוביץ
יום כיפור בסיביר

יום כיפור בסיביר

ברכה שטרנברג
גבורתם של ילדי ישראל ביום כיפור

גבורתם של ילדי ישראל ביום כיפור

אסתר דוידוביץ
  1. לעמוד הבא
עבור לתוכן העמוד