"זכור את אשר עשה לך עמלק"

קטעי העדויות הבאים משקפים קומץ מן העצמה ששאבו יהודים מחג הפורים בכל מקום שהוא.

חג הפורים האחרון

חג הפורים האחרון

יצחק כהן
פורים ב"קולוניה"

פורים ב"קולוניה"

יהושע אייבשיץ
שמחת פורים בגטו צאנז

שמחת פורים בגטו צאנז

נחמיה שיינגוט
מגילת אסתר בסיביר

מגילת אסתר בסיביר

יצחק מאיר שפרנוביץ
קריאת מגילה בקרון הרכבת

קריאת מגילה בקרון הרכבת

יהושע אייבשיץ
מגילת אסתר במחנה זוננברג

מגילת אסתר במחנה זוננברג

מאיר שטרן
פורים בגטו סלונים

פורים בגטו סלונים

יחיאל גרנטשטיין
מצוות זכור בסיביר

מצוות זכור בסיביר

ישראל אורלנסקי
פורים בגטו לודז'

פורים בגטו לודז'

יהושע אייבשיץ
מקדשי השם שנתלו ביום הפורים

מקדשי השם שנתלו ביום הפורים

מנחם מנדל בריקמן
עבור לתוכן העמוד