רבי ברוך בער ליבוביץ, ראש ישיבת קמניץ, משוחח עם רבי אהרן קוטלר בזמן נופשם ביער. לידו משמאל עומד הרב רבי משה שצ'קס, רב ואבד בלומז'ה. הנער הוא שניאור קוטלר, בנו של רבי אהרון

Reader Interactions

Leave A Reply