שער גליון התעודה שניתנה לתלמידות בית הספר 'בית יעקב' בעיר קרקוב. מצידו הימני כללי התקנון שנקבעו לתלמידות.

Reader Interactions

Leave A Reply