ראיונות

מיכאל בראון - הרב מפונוביז' ובתי אבות

מיכאל בראון - הרב מפונוביז' ובתי אבות

חיים לורנץ - ילדי בוכנוולד בצרפת

חיים לורנץ - ילדי בוכנוולד בצרפת

משה דב קליין - בחזרה לישיבה

משה דב קליין - בחזרה לישיבה

הלה קוגלר - שיקום במוסד "בנות ירושלים" בסוסנוביץ

הלה קוגלר - שיקום במוסד "בנות ירושלים" בסוסנוביץ

לאה נבנצל - שיבה לחיים בבית הילדים בז'בזה

לאה נבנצל - שיבה לחיים בבית הילדים בז'בזה

משה וייס - חינוך הנערים ע"י הרבי מקלויזנבורג

משה וייס - חינוך הנערים ע"י הרבי מקלויזנבורג

פרידה בורנשטיין - מוסד הילדים באולם

פרידה בורנשטיין - מוסד הילדים באולם

נוגלבלט פסיה - בבית הילדים של גברת לדרמן

נוגלבלט פסיה - בבית הילדים של גברת לדרמן

משה קוגלר - חנוכה בבית הילדים דומונקוש

משה קוגלר - חנוכה בבית הילדים דומונקוש

משה וייס - כמו אב לבניו - הרבי מקלויזנבורג בפרנוולד

משה וייס - כמו אב לבניו - הרבי מקלויזנבורג בפרנוולד

פרידה בורנשטיין - מנהלת בית הספר באולם

פרידה בורנשטיין - מנהלת בית הספר באולם

אברהם יעקב פריש - מלמד אחרי השחרור

אברהם יעקב פריש - מלמד אחרי השחרור

משה קנר - השבת הילדים אל כור מחצבתם

משה קנר - השבת הילדים אל כור מחצבתם

שמעון לנדא - מפולין להונגריה הישיבה בפאפא

שמעון לנדא - מפולין להונגריה הישיבה בפאפא

משה אקרמן - בבית הילדים השוויצרי

משה אקרמן - בבית הילדים השוויצרי

מרים קרשנר - ניהול בית הילדים באנטוורפן בצל הכיבוש הנאצי

מרים קרשנר - ניהול בית הילדים באנטוורפן בצל הכיבוש הנאצי

מרים פאלק - שירת האמונה

מרים פאלק - שירת האמונה

סיני אדלר - שיעור באמונה

סיני אדלר - שיעור באמונה

פוריה סוקל - עבודת המידות ושמירה על צלם אנוש - בנות יעקב במחנה

פוריה סוקל - עבודת המידות ושמירה על צלם אנוש - בנות יעקב במחנה

סימה פרייזר - שיעור חשבון בברגן בלזן

סימה פרייזר - שיעור חשבון בברגן בלזן

  1. לעמוד הבא
עבור לתוכן העמוד