ניצולי השואה בדרך לארץ ישראל

הכמיהה לארץ ישראל תפסה מקום נכבד בתודעת הניצולים.

הייתה זו אהבה שפרצה כתגובה טבעית של בן מרוחק מאמו, ולא היה צורך לעודד אותה.

כותב הרב יהושע משה אהרונסון בספרו "עלי מרורות": "על כן יידענו כולנו יושבי חושך וצלמוות במדור התחתון של הגיהנום עלי אדמות, באם נזכה להינצל, באם תבוא גאולתנו ופדות נפשנו נעלה ברננה לארץ הקודש, עייפנו מחוצות ניכר אין  ליהודי מקום אלא בארץ מכורתו ארץ חמדה ארץ ישראל"!

לפניכם מקבץ עדויות מתוך מאגר העדויות של גנזך קידוש השם המספרות על יהודים שרידי השואה- שלמרות כל התופת  והתנאים הקשים שעברו, לא ותרו לעלות לארץ ישראל.

מסמכים

מסמכים

תמונות

תמונות

עדויות

עדויות

סיפורים

סיפורים
עבור לתוכן העמוד