סיפורים

מסירות נפש מופלאה גילו המוני בית ישראל בהמשיכם בתפילה בציבור על אף האיסור המפורש. מזימות הצוררים קבעו ימי עבודה מיוחדים בימי שבת ומועד, לבל יתאספו בבתי תפילה לשפוך שיחם לפני ריבון העולמים, אולם נמצאו דרכים שונות כדי לעקוף את הגזירות ולהתקבץ לשם תפילה ותחנונים. כך נהגו יהודים במחנות העבודה ובתנאי מחתרת, ואף רחוקים מתורה ותפילה נתרשמו עמוקות ממסירות נפש זו ונתקרבו למקור מחצבתם.

סידורי תפילה נכתבו גם בכתב יד, בתנאי מחתרת, על פיסות נייר קרועות, מכל הבא ליד. מתוך הזכרון העלו הקדושים את תפילות ישראל על הכתב, למען יוכלו לשפוך שיחם לפני רבון העולם, למען לא ישאר העולם חלילה, בלי סדור.

גם במחנות השמדה, לא נחסך שום מאמץ, ושום קרבן לא היה גדול מדי, כדי לקיים את מצוות התורה. "זה היה כדאי"! קרא הילד בן ה-14, כשספג 50 מלקות אכזריות בשל החבאת סידורי תפילה,

לפניכם מקבץ עדויות מתוך מאגר העדויות של גנזך קידוש השם המספרות על יהודים שלא נכנעו למציאות האכזרית וניסו לשמור  ולו במידת מה על האפשרות להתפלל אל קונם.

תפילת אם

שיעורים באמונה ובתפילה

לאביא, המורה מלוב

"זה היה כדאי"

תפילתו האחרונה של היהודי 48723

עבור לתוכן העמוד