יזכור - הנצחה

לזיכרון עולם

הרבני רודף צדקה וחסד הרה"ח מוה"ר דב ז"ל

האישה החשובה מרת מירל ע"ה

ובניהם: אהרן אשר יעקב יצחק

ובנותיהם: רבקה בריינדל רחל

כולם נהרגו על קידוש השם

ונקבע היא"צ כ"ה אדר ב'

ת.נ.צ.ב.ה.

הונצח ע"י בנם הרה"ח ר' יחיאל בן ציון פישהוף הי"ו

    לזיכרון עולם

הר"ר מנחם אלימלך בן הר"ר יעקב משה הי"ד

מרת שפרינצא בת ר' שלמה הלוי הי"ד

ושבעה מילדיהם הי"ד

שנהרגו על קידוש השם במחנה אושוויץ

ביום ז' בטבת תש"ג

הונצח ע"י משפחת טייטלבוים

 

לזיכרון עולם

רפאל בן שמעון וגיטל שטיינברג ז"ל

אידה בת ישראל ובריינדל שטיינברג ז"ל

מרים בת רפאל ואידה שטיינברג ז"ל

בריינדל דורנר לבית סלרקראות ז"ל

הונצח ע"י טובה (גיטה) גורפיין לבית שטיינברג, ירושלים

לזיכרון עולם

חיים מאיר בן אייזק אשר וידר

חוה בת חנה לבית קאפבן

וילדיהם:

אייזיק אשר בן חיים מאיר וידר

אריה בן חיים מאיר וידר

יששכר דב בן חיים מאיר וידר

איטה מלכה בת חיים מאיר וידר

יחזקאל משה בן חיים מאיר וידר

פרלה בת חיים מאיר וידר

אהרן בן חיים מאיר וידר

סנדר בן חיים מאיר וידר

שלמה יעקב בן חיים מאיר וידר

אברהם אליעזר בן חיים מאיר וידר

אלתר ישראל בן חיים מאיר וידר

יוסף שאול בן חיים מאיר וידר

שלום מרדכי בן חיים מאיר וידר

דוד בן חיים מאיר וידר

הסבתא: חנה בת אריה קאפבן

הדודות: בתיה רחל בת יעקב קאפבן והנדי בת יעקב קאפבן

הונצח ע"י ג' וייס, בני ברק

לזיכרון עולם

הרה"ח ר' יעקב רוזנפלד ז"ל בן הרה"ח ר' משה

מרת שרה רוזנפלד ע"ה בת הרה"ח ר' ישראל חיים פיניאש

הרה"ח ר' אריה לייביש רוזנפלד ז"ל בן הרה"ח ר' משה

מרת שרה בילא רוזנפלד ע"ה בת הרה"ח ר' שלום פרקש

האברך ר' יעקב רוזנפלד ז"ל בן הרה"ח ר' אריה לייביש

הבחור חיים זאב רוזנפלד ז"ל בן הרה"ח ר' אריה לייביש

הילד יהודה רוזנפלד ז"ל בן הרה"ח ר' אריה לייביש

כולם נאספו בד' סיון תש"ד

חנה רוזן ע"ה בת הרה"ח ר' אריה לייביש רוזנפלד נלב"ע בט"ז בשבט תשע"ב

הונצח ע"י בנה יעקב רוזן, בני ברק

לזיכרון עולם

אבי בן ציון פינדל הי"ד

אמי חסיה בת גיטל לבית רפאל הי"ד

אחותי יהודית בת חסיה

סבי אשר רפאל

סבתי גיטל הי"ד

דודתי מלכה בת גיטל

בתה סוניה בת מלכה הי"ד

בנה נישא בן מלכה הי"ד

בנה יאשא בן מלכה הי"ד

דודתי פריידה בת גיטל הי"ד

בנה ברוך בן פריידה הי"ד

הונצח ע"י משה ואלה קוגלר, קוממיות

לזיכרון עולם

מרת רוזה בת החבר יהושע אהרן הלברשטט לבית ביברפלד הי"ד

הונצח ע"י בנה הרב יצחק הלברשטט, בני ברק

לזיכרון עולם

יונה שמחה בן אשר לעמיל שטיינברגר

חנה רבקה בת חיים מרדכי שטיינברגר

פרימה רעכיל בת יונה שמחה שטיינברגר

חיים מרדכי בן אריה אדלהייד

פייגא שיינדיל בת ישראל מאיר אדלהייד

אברהם יוסף בן חיים מרדכי אדלהייד

יקותיאל בן חיים מרדכי אדלהייד

ישראל מאיר בן חיים מרדכי אדלהייד

שאשא בת חיים מרדכי אדלהייד

אלימלך בן חיים מרדכי אדלהייד

אשר לעמיל בן אהרן ישעיהו שטיינברגר

שיינדיל בת יצחק שטיינברגר

גיטעל בת אשר לעמיל שטיינברגר

יצחק בן אשר לעמיל שטיינברגר

אהרן ישעיהו בן אשר לעמיל שטיינברגר

משה בן אשר לעמיל שטיינברגר

מאיר בן אשר לעמיל שטיינברגר

חוה בת אשר לעמיל שטיינברגר

הונצח ע"י הגב' רחל אדלהייד, בני ברק

לזיכרון עולם

רבקה בת משה לבית קליין קסט

בראנע בת יעקב לבית קסט זלמנוביץ, בעלה: אליעזר דוד זלמנוביץ וכל חמשת ילדיהם

שרה בת יעקב לבית קסט שלומוביץ, בעלה זלמן שלומוביץ ושני ילדיהם

אהרן ברוך יוסף בן יעקב קסט

רחל בת יעקב קסט

משה בן יעקב קסט

יהושע דוד בן אברהם וינברג

מרדכי בן יצחק מייזלס וכל משפחתו

יוסף בן שלמה מייזלס ושני אחיו הקטנים ואמו פעסיל

הונצח ע"י הגב' דבורה מייזלס (קסט), ירושלים

לזיכרון עולם

אריה לייביש בן מנחם מנדל וחנה פרומן

מרים בת שלמה ורבקה שידלובסקי

מנחם מנדל בן אברהם ושרה פרומן

חנה בת יצחק ורבקה פרומן

שלמה בן יעקב ולאה שידלובסקי

רבקה בת יצחק מאיר ורחל שידלובסקי

הונצח ע"י הר"ר ישראל פרומן, תל אביב

 

לזיכרון עולם

משפחת נויגרעשל

מעיר פרעשוב - מונקאטש

סלובקיה

ר' מרדכי דוד בן ר' ישראל ז"ל

מרת פיגא בת ר' ישראל הכהן ע"ה

האשה שרה בת ר' מרדכי דוד ע"ה

הבתולה מלכה בת ר' מרדכי דוד ע"ה

שנהרגו על קידוש השם באושוויץ

יום היארצייט נקבע ליום ג' בסיון תש"ד

(יום שהגיעו לאושוויץ)

ה' יקום דמם

ת.נ.צ.ב.ה.

עבור לתוכן העמוד