הגות ומחקר

אני רוצה להיות שייך ליעקב

השואה היוותה מטבע הדברים קריאת תיגר קשה על אמונתם הדתית של היהודים. יהודים שונים, מרקע תרבותי ודתי שונה או בני גילים שונים בתקופת השואה, התמודדו עם בעיה זו בדרכים שונות. היו שאיבדו את אמונתם, ואילו אחרים המשיכו להחזיק בה ואף נעזרו בה כדי לתת פשר לאירועים ולעגן מחדש את זהותם היהודית.
אסתר פרבשטיין, חוקרת בולטת של חיי הציבור היהודי האורתודוקסי בתקופת השואה, מציגה במאמר זה את קולם של מי שהתמודדו, גם בימים הקשים ביותר, עם שאלת משמעותה של יהדותם ושבו לבחור בה ביודעין. פרבשטיין מציגה את התובנה היהודית המסורתית של הניגוד בין ישראל לבין עמלק, נקודת המוצא להצגתו של הניגוד המוחלט בין הטוב לבין הרוע או בין הטמא לבין הטהור שהתגלם בשואה בניגוד בין היהודים לבין הגרמנים. הגורל היהודי, שהפן הטרגי ביותר שלו נחשף בשואה, נתפס אצל חלק מכותבים אלו כפן השני של הייעוד היהודי.

הרב והנערים

הסיפור הבלתי ידוע על צריף הנערים באושוויץ

תיבתו של "הנער משה"

מבט מחדש ביומנו של משה פלינקר
עבור לתוכן העמוד