ביום ההוא – יז' באלול תרצ"ט – פרוץ מלחמת העולם השניה