שחרור ושיקום

הלה קלוגר - שיקום במוסד "בנות ירושלים" בסוסנוביץ

הלה קלוגר - שיקום במוסד "בנות ירושלים" בסוסנוביץ

פולין
משה דב קליין - בחזרה לישיבה

משה דב קליין - בחזרה לישיבה

אושגורד - צ'כוסלובקיה
הרבנית אסתר קליין - תמונות למזכרת

הרבנית אסתר קליין - תמונות למזכרת

קרסטיר, הונגריה
יחזקאל שיקמן - לבוש חסידי לאחר המלחמה

יחזקאל שיקמן - לבוש חסידי לאחר המלחמה

סוסנוביץ - פולין
אברהם גרשון פונפדר - שחרור בודפשט

אברהם גרשון פונפדר - שחרור בודפשט

בודפשט - הונגריה
חיים לורנץ - ילדי בוכנוולד בצרפת

חיים לורנץ - ילדי בוכנוולד בצרפת

ירוגוש - הונגריה
דב זילבר - התפילה הראשונה לאחר השחרור

דב זילבר - התפילה הראשונה לאחר השחרור

פיוטרקוב - פולין
טובה גורפיין - מוזאון שהוקם לזכר הניספים בעיר

טובה גורפיין - מוזאון שהוקם לזכר הניספים בעיר

וייסבאדן - גרמניה
וייס רבקה - הפגישה המחודשת לאחר המלחמה

וייס רבקה - הפגישה המחודשת לאחר המלחמה

קישקנט הולך, הונגריה
חוה ברונשטיין - סיום המלחמה

חוה ברונשטיין - סיום המלחמה

וורשה - פולין
דוד ברוקנטל - שיר לניצולי השואה

דוד ברוקנטל - שיר לניצולי השואה

הולנד
הרב ישראל מאיר לאו - יום השחרור בבוכנוולד והמפגש עם ר' הרשל שכטר

הרב ישראל מאיר לאו - יום השחרור בבוכנוולד והמפגש עם ר' הרשל שכטר

פיוטרקוב, פולין
שמואל בראודה - הצלת ספרי קודש מגויים

שמואל בראודה - הצלת ספרי קודש מגויים

רוז'אן - פולין
מנחם מנדל בריקמן - הפגשיה עם אבא בדרך לארץ ישראל

מנחם מנדל בריקמן - הפגשיה עם אבא בדרך לארץ ישראל

בפיניץ, פולין
בונם ויז'ונסקי - 'מחיה המתים' בבית החולים לאחר השחרור

בונם ויז'ונסקי - 'מחיה המתים' בבית החולים לאחר השחרור

לודז', פולין
יחיאל גרנטשטיין - פדיון ילדים בלודז'

יחיאל גרנטשטיין - פדיון ילדים בלודז'

לובלין - פולין
שרה גייגר - תודה לה'

שרה גייגר - תודה לה'

לודז', פולין
יהודית המדינגר - דאגתו של הרבי מקלויזנבורג

יהודית המדינגר - דאגתו של הרבי מקלויזנבורג

אם בית בצרפת
ל"ילדי בוכנוולד"
יעקב רייניץ - עלייה לארץ באניית מעפילים

יעקב רייניץ - עלייה לארץ באניית מעפילים

בודפסט - הונגריה
מאיר בלום - הפגישה עם הרבי מבאבוב וסגירת מעגל לאחר 50 שנה

מאיר בלום - הפגישה עם הרבי מבאבוב וסגירת מעגל לאחר 50 שנה

קראקוב, פולין
עבור לתוכן העמוד