מחנות

חוה דרנגר - עזרה הדדית באושוויץ

חוה דרנגר - עזרה הדדית באושוויץ

פולין
מרגלית בירנבוים וגיזלה פונפדר - נר חנוכה ברוונסבריק

מרגלית בירנבוים וגיזלה פונפדר - נר חנוכה ברוונסבריק

הולנד
פוריה סוקל - "אחיות למחנה" – מיידאנק

פוריה סוקל - "אחיות למחנה" – מיידאנק

וורשה - פולין
הרבנית אסתר קליין - המפגש הראשון עם מחנה אושוויץ

הרבנית אסתר קליין - המפגש הראשון עם מחנה אושוויץ

קרסטיר, הונגריה
שלמה אברהמס  ויונה עמנואל - פסח במחנה ברגן בלזן

שלמה אברהמס ויונה עמנואל - פסח במחנה ברגן בלזן

הולנד
ישראל דוד נויוונר - עבודת כפייה במחנה פלאשוב

ישראל דוד נויוונר - עבודת כפייה במחנה פלאשוב

יהושע אייבשיץ - הילולת ה' בשבט עם ר' פישל שולזינגר

יהושע אייבשיץ - הילולת ה' בשבט עם ר' פישל שולזינגר

וילון, פולין
רבקה וייס - מסירות נפש לאוכל כשר

רבקה וייס - מסירות נפש לאוכל כשר

הונגריה
מרגלית בירנבוים וגיזלה פונפדר - קוביית סוכר מחייל האס. אס.

מרגלית בירנבוים וגיזלה פונפדר - קוביית סוכר מחייל האס. אס.

הולנד
יהושע אייבשיץ - מסירות נפש על שמירת שבת

יהושע אייבשיץ - מסירות נפש על שמירת שבת

וילון, פולין
מנחם מנדל בריקמן - קול שופר באושוויץ

מנחם מנדל בריקמן - קול שופר באושוויץ

בפיניץ, פולין
שרה שטיין - הפרידה מאמא בכניסה לאושוויץ

שרה שטיין - הפרידה מאמא בכניסה לאושוויץ

הונגריה
אסתר דוידוביץ - גבורתם של ילדי ישראל ביום כיפור

אסתר דוידוביץ - גבורתם של ילדי ישראל ביום כיפור

הונגריה
יהושע אייבשיץ - חנוכה במחנה שווינגן

יהושע אייבשיץ - חנוכה במחנה שווינגן

וילון - פולין
חיים לורנץ - צריף 66, צריף הילדים בבוכנוולד

חיים לורנץ - צריף 66, צריף הילדים בבוכנוולד

ירוגוש, הונגריה
דוד ברוקנטל - יום כיפור בווסטרבוק

דוד ברוקנטל - יום כיפור בווסטרבוק

הולנד
אסתר דוידוביץ - נר חנוכה בברגן בלזן

אסתר דוידוביץ - נר חנוכה בברגן בלזן

הונגריה
אבא הלפרין - נס המים בצעדת המוות

אבא הלפרין - נס המים בצעדת המוות

ליטא
הרבנית אסתר קליין - 'ספירת העומר' בדרך לעבודה

הרבנית אסתר קליין - 'ספירת העומר' בדרך לעבודה

קרסטיר, הונגריה
רבקה הורביץ - בדרך לאושוויץ

רבקה הורביץ - בדרך לאושוויץ

נייטרא, סלובקיה
עבור לתוכן העמוד