מחנות

חיה חוה ארלנגר - סידור באושוויץ

חיה חוה ארלנגר - סידור באושוויץ

לודז' - פולין
אבא הלפרין - אושוויץ

אבא הלפרין - אושוויץ

ליטא
נחמן ביסטריץ - הצלה ניסית

נחמן ביסטריץ - הצלה ניסית

קראסנא - גבול רומניה הונגריה
מרגלית בירנבוים וגיזלה פונפדר - רפואה בכפור

מרגלית בירנבוים וגיזלה פונפדר - רפואה בכפור

הולנד
יחזקאל שיקמן - תפילין במחנה עבודה

יחזקאל שיקמן - תפילין במחנה עבודה

סוסנוביץ - פולין
אבא הלפרין - המפגש עם הרבי מקלויזנבורג במחנה

אבא הלפרין - המפגש עם הרבי מקלויזנבורג במחנה

ליטא
אשר אמסטרדם - מסע רגלי לדכאו עם הרבי מקלויזנבורג

אשר אמסטרדם - מסע רגלי לדכאו עם הרבי מקלויזנבורג

יאבישנוב - פולין
דבורה ברגר - חג החרות במחנה עבודה

דבורה ברגר - חג החרות במחנה עבודה

לודז', פולין
בן ציון וייס - שמירה על חגים יהודיים

בן ציון וייס - שמירה על חגים יהודיים

נרסניצה - צ'כיה
רחל פנט - חנוכה במחנה עבודה בהונגריה

רחל פנט - חנוכה במחנה עבודה בהונגריה

מאקאווא - הונגריה
מאיר שטרן - מגילת אסתר במחנה זוננברג

מאיר שטרן - מגילת אסתר במחנה זוננברג

לודז' - פולין
חיה חוה ארלנגר - אושוויץ

חיה חוה ארלנגר - אושוויץ

לודז' - פולין
מלכה כהנא - ראש השנה במחנה בירקנאו

מלכה כהנא - ראש השנה במחנה בירקנאו

הונגריה
יצחק כהן - חנוכה באושוויץ

יצחק כהן - חנוכה באושוויץ

סלוניקי - יון
הרב סיני אדלר - פסח במחנה מאוטהאוזן

הרב סיני אדלר - פסח במחנה מאוטהאוזן

פראג - צ'כיה
פנחס וינדרבוים - ראש השנה באושוויץ

פנחס וינדרבוים - ראש השנה באושוויץ

יהושע אייבשיץ - החלום ונס ההצלה

יהושע אייבשיץ - החלום ונס ההצלה

וילון - פולין
יוסף שילר - יום כיפור במחנה פלאשוב

יוסף שילר - יום כיפור במחנה פלאשוב

קראקוב - פולין
צבי הירש פלד - גבורת הרוח

צבי הירש פלד - גבורת הרוח

פולין
חיה הרבסט - רעב במחנה ברגן בלזן

חיה הרבסט - רעב במחנה ברגן בלזן

מאקווא - הונגריה
עבור לתוכן העמוד