קול קורא "אות היא לאומן"

תחרות עיצוב כרזות בנושא גבורת הרוח היהודית בתקופת השואה

המגמה של זיכרון השואה המקובלת כיום בעולם, שואפת להזדהות עם הסבל שעבר על בני עמינו בשנות הרעה. לשם כך, הוקמו מאז תום המלחמה, אתרי הנצחה רבים שלכולם מטרה משותפת. לתעד ולשמר את זיכרון השואה ככל שניתן.

במרכז פעילויות אלו, ניצב העם היהודי בן זמננו שחובת הזיכרון שלו אינה מסתכמת בשימור והנצחה לשם תיעוד היסטורי והזדהות. לדידו, עינויי הגוף אומנם עברו מן העולם, אך התגלותה של גבורת הרוח היהודית, עודנה זורמת בעורקים הראשיים של כל יהודי באשר הוא. היא מהווה סמל ודוגמא לשמירה עיקשת על צלם אנוש. לערכים ומוסר של בן אדם לחברו, ובין אדם לקונו. וגבהות מוסר זו, ראוי לה שתלמד בדורנו ובדורות הבאים.

"גנזך קידוש השם" מזמין את ציבור הגרפיקאים/ות ליטול חלק בתחרות יצירת כרזות נושאות מסר בנושא "גבורת הרוח היהודית בתקופת השואה". תחרות הכרזות מהווה הזדמנות ואתגר לבוא ולתרום לחיזוק הנחלת מורשת השואה באמצעות כרזה גרפית.

"גנזך קידוש השם" נוסד בשנת תשכ"ה (1964) על ידי הסופר וחוקר השואה ר' משה פראגר ז"ל, במטרה להנציח את העולם היהודי ששקע בשנות הרעה. המוסד, פועל במישור ההסברתי בהתאם לחזון המייסדים שביקשו להעלות על נס את סיפור הישרדותה של הנפש היהודית. מאז היווסדו עמל הגנזך בהעשרת הארכיון שכיום לאחר יובל שנות קיומו אוגר קרוב ל- 300,000 צילומים ומסמכים, אלפי ספרים ומאגר עדויות וחומרי הוראה. אוצרות "גנזך קידוש השם" נגישים, ועומדים לרשות ניצולי שואה, חוקרים, סופרים ועתונאים, מורים, תלמידים והציבור הרחב.

אופן השתתפות:

התחרות פתוחה לכל המעוניין/ת לבטא מסר באמצעות שפה גרפית, ומותנית בהרשמה באמצעות הטופס המצ"ב במייל krazot1945@gmail.com. הכרזות המשתתפות תועברנה לוועדת השיפוט שתכריע על שלושת הכרזות הזוכות.

למשתתפים בתחרות תישלח הזמנה אישית לאירוע ההשקה של "גנזך קידוש השם". (פרטים נוספים אודות האירוע, יישלחו למשתתפים).

קריטריונים לזכייה:

מיון הכרזות והבחירה להעלותן לשלב הגמר תלויה בקריטריונים הבאים:

1. הכרזה מעבירה ביטוי אישי ומקורי של המסר: גבורת הרוח היהודית בתקופת השואה.

2. בהירות ואיכות העיצוב.

וועדת שיפוט:

וועדת השיפוט תכריע על שלוש הכרזות הזוכות, במהלך הערב של "גנזך קידוש השם" שייערך בבנייני האומה ביום כ"ו בשבט תשע"ד.

בראשות וועדת השיפוט תעמודנה גב' אסתר פרבשטיין – חוקרת שואה ויועצת אקדמית של מרכז "גנזך קידוש השם", וגב' רחל בולטון -  מקימת משרד הפרסום "בולטון פוטנציאל" ומרצה בכירה בנושאי פרסום ותקשורת באוניברסיטת בר אילן.

לעומדות בראש וועדת השיפוט, תחבורנה שופטות נוספות בעלות שייכות לנושא השואה והאומנות.

פרסים:

למעצבי שלוש הכרזות הזוכות, יוענקו פרסים בסך:

  • פרס ראשון: 3,000 ₪.
  • פרס שני: 1,500 ₪.
  • פרס שלישי: 700 ₪.

דמי השתתפות:

עלות השתתפות בתחרות עומדת על 35 ₪.

ניתן לשלם באמצעות העברה בנקאית, או לחילופין על ידי המחאה בנקאית.

1. פרטי החשבון:

שם המוטב: "גנזך קידוש השם – מכון לתיעוד מחקר והנצחה"

בנק: פועלי אגודת ישראל – מס' 52

סניף: 188

מס' חשבון: 409-000833

2. כתובת למשלוח המחאה בנקאית:

גנזך קידוש השם ת.ד. 242 ב"ב מיקוד 5110201. יש לציין "למוטב בלבד".

תנאים להשתתפות בתחרות:

1. כל מתמודד רשאי לשלוח כרזה אחת בלבד.

2. הכרזות שתוגשנה לתחרות יועברו לוועדת הפרס בעילום שם.

3. על הכרזה להיות תוצר עצמי ומקורי שאינה פוגעת בזכויות יוצרים.

4. כרזה שתתברר כפוגעת בערכים ציבוריים תיפסל.

5. כרזות שתוגשנה לאחר המועד הנקוב, לא תוגשנה לוועדת השיפוט.

6. כרזות שלא תוגשנה בהתאם לרזולוציה הנדרשת, לא תוגשנה לוועדת השיפוט.

7. גובה הפרסים הנתון, מותנה במספר המשתתפים.

8. השתתפות בתחרות מהווה הסכמה לכך ש"גנזך קידוש השם" יוכל לשלב את הכרזות שתוגשנה בתערוכות / פעילות הסברתית וחינוכית גם לאחר תום התחרות, תוך מתן קרדיט ליוצר.

9. "גנזך קידוש השם" שומר לעצמו את הזכות לבטל את התחרות או לדחותה בכל עת.

10. יובהר למען הסר ספק כי דמי ההרשמה לא יוחזרו בכל מקרה שהוא.

מועד אחרון להגשת הכרזה: י"א בשבט.

  טופס הרשמה
  הוראות הכנה
הדפסשלח לחבר
עבור לתוכן העמוד