צוות הגנזך
מנהל כללי - הרב דוד סקולסקי
ייעוץ אקדמי -  אסתר פרבשטין
תצלומים - צבי מאיר
מִחשוב -  מרדכי אלתר
ארכיון דידקטי - יעקב רוזנבוים
ארכיון מסמכים - סימה שרייבר

מערכות מידע -  ישראל אלתר

קשרי חוץ - צבי סקולסקי

ספרייה - אברהם גרפינקל

פרוייקטים - תמר שרייבר

מיון וקִטלוג - אורה גור

ארכיונאית - חיה שניידר

ראיון ניצולים - חנה זינגר

עריכת לשון - דן הלוי
גרפיקה ועיצוב - "פידבק" - סטודיו לעיצוב ופרסום
דטה ודיגיטציה -  יוכבד אלתר
מנהל אתר האינטרנט - מאיר תראל
סריקות - תהילה דרור
מטה דטה - טייבי וילמן
גנזך פון - בונים סקולסקי

צוות מורות להוראת השואה :

דבורה סורסקי  
טובה יוסקוביץ  
אסתר צימרמן  
חנה רוטנברג
חנה אדל
אסתר קמפינסקי
ישראל גולדווסר
חנה זינגר
אסתר וקסלמן
טויבי רובינשטיין
הניה שרייבר
רזילי קופרמן

בעלי התפקידים בעמותה :

רחל יוד - יו"ר
שמואל גרנטשטיין - סגן יו"ר
זאב קונופניצקי - גזבר
יעקב הורן - מזכיר
נתן גבריאלוב - יו"ר ועדת הביקורת
אברהם אלתר - חבר ועדת ביקורת

חברי המועצה :

מתתיהו גרוזינגר - יו"ר המועצה
יצחק שטלברג
חיים דייטש
מאיר שלמה גרינברג
מרדכי דריימן
שאול בורז'יקובסקי
עבור לתוכן העמוד