מספריו:

ניצוצי גבורה
עלילות קידוש השם בימינו
"נצח", תשי"ג (1952)
נס ההצלה של הרבי מגור
האדמו"ר רבי אברהם מרדכי אלטר, בעל ה"אמרי אמת"
"ישורון", תשי"ט (1959)
על חרבן יהדות אירופה
"כנסת"- תל אביב, תש"ד (1944)
פנקס זכרון לבתי עלמין שנהרסו וחוללו בשנות השואה
"חברה קדישא" - תל אביב-יפו, תשל"ג (1973)
פרופסור חווקין
"לדור" - ניו יורק, תשל"א (1971)
צדיק תמים
סיפור נפלאות - כך חי ופעל ה"חפץ חיים"
"משאבים" - ירושלים, תשמ"ו
רבי ישראל בעל שם טוב
סיפור חייו של יוצר החסידות
"ישורון", תש"ך (1960)
שירי עם גווע
תדפיס משנתון "דבר" תש"ו
שרה שנירר - אם בישראל
סיפור פלאים מחיי מיסדת תנועת "בית יעקב"
"מרכז בית יעקב בארץ ישראל" - ירושלים, תשל"ח (1978)
תפארת בית ישראל
הווי חיים יהודי באספקלרית האמנות ומקורות התיעוד ההיסטורי

     
  1. לעמוד הקודם
  2.  

עבור לתוכן העמוד